header banner
Default

Es steht sowohl der AYM als auch der TBMM im Fokus


Table of Contents

  Hazine’nin gelirlerini arttırma amacıyla halkın ödediği vergilerde yapılan artışlar, TBMM’de olağanüstü toplantı gündeminde. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ikinci kez alınmasına öngören yasal düzenleme ise Anayasa Mahkemesi’ne taşındı.

  Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grubu ile Saadet Partisi Grubu, DEVA Partisi ve Demokrat Parti milletvekilleri imzasıyla TBMM Genel Kurulu, iç tüzük uyarınca bugün olağanüstü toplantıya davet edilmişti. TBMM, 14 Temmuz’da yaz tatiline girmesi öncesinde MTV’nin 2023 yılı için ikinci kez tahsil edilmesine imkan tanıyacak düzenlemeyi Cumhur İttfakı’nın oy çokluğuyla yasalaştırması nedeniyle bugün mesai yapacak.

  Saat 15.00’teki olağanüstü toplantı oturumunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönetmesi bekleniyor. 200 milletvekili katılımı söz konusu olursa toplantı yeter sayısı sağlandığı için TBMM Genel Kurulu’nda görüşmeye geçilecek. AKP’li milletvekilleri, toplantı yeter sayısına katkı verilmemesi ve muhalefet talebi doğrultusunda vergiler üzerine konuşmalar yapılmaması amacıyla açılış sırasında salonda olmayacak ancak iktidar kulisinde oylama aşaması için hazırda bekleyecek.

  TBMM Genel Kurul'un açılmasının ardından toplantı yeter sayısı yani 200 milletvekili katılımı sağlanamaması halinde ise olağanüstü toplanma çağrısı düşecek.

  TBMM Genel Kurulu’nda toplantı yeter sayısı sağlanarak görüşmeye geçilmesi durumunda, CHP'nin, "KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması" önerisi ele alınacak. Öneri üzerinde siyasi parti grupları görüşlerini dile getirecek.

  CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, olağanüstü toplantı daveti gerekçesi uyarınca “TBMM’nin ara tatili öncesinde torba kanunla ek motorlu taşıtlar vergisi ihdas edildiği, kurumlar vergisi oranının arttırıldığı, KDV'nin yine arttırıldığı, harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldığı” yönünde anımsatma yapacak.

  Özel, bu vergi artışlarının yanı sıra akaryakıt ve doğalgazdan alınan ÖTV’ye de fahiş artışlar yapıldığını belirterek, motorine ve benzine bir gecede litre başına 5 lira zam yapıldığını hatırlatıp, LPG’ye litre başına 4 lira zam yapıldığı vurgusunda bulunacak.

  AKP ve MHP’liler “vergiler görüşülmemeli” oyu mu kullanacak?

  CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti’nin imza attığı ortak öneriye ilişkin müzakere sonucunda talep edildiği üzere vergi artışları bağlamında Türkiye ekonomisi üzerine TBMM’de genel görüşme açılıp açılmamasına oylama ile karar verilecek. Bu aşamada AKP ve MHP’li milletvekillerinin hangi yönde oy kullanılacağı merak konusu.

  TBMM Genel Kurulu’nda bugün yapılacak oylamada, oylamaya katılanlar vekillerin salt çoğunluğunu (151 milletvekilinden az olmaması şartıyla) sağlaması halinde, vergi artışları üzerine genel görüşme yapılması kararı alınacak. Bu durumda genel görüşme yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulu’nca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

  CHP MTV’nin ikinci kez alımını AYM’ye taşıdı

  CHP adına Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, MTV’nin ikinci kez alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

  Günaydın, AYM önündeki açıklamasında, “Ocak 2023 tarihinde tüm Türkiye'de toplanan MTV geliri 36 milyar TL. Bunu bir kez daha alacaklar. Elimizi vicdanımıza koyalım ve soralım: 1.9 trilyonluk ek bütçe getiriyorsun, bunun 527 milyar lirasını sadece deprem bölgesindeki harcamalara ayırıyorsun. Rakamlardaki uyumsuzluk, amacın da bize anlatıldığı gibi olmadığını gösteriyor. Hukuk devleti ilkesi, sosyal devlet ilkesi, eşitlik ilkesi, adalet ilkesi, verginin genelliği ve adaleti ilkesi, herkesin mali gücü oranında düzenlenmesi ilkesi, bunların tamamının ihlal eden bir yasa ile karşı karşıyayız” dedi.

  Sources


  Article information

  Author: Amanda Wilson

  Last Updated: 1702875003

  Views: 1189

  Rating: 4.8 / 5 (70 voted)

  Reviews: 86% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Amanda Wilson

  Birthday: 1952-09-11

  Address: 40643 Larsen Rapid Suite 153, Lake Stacey, NC 45280

  Phone: +3578857973059207

  Job: Urban Planner

  Hobby: Cooking, Magic Tricks, Cycling, Archery, Tea Brewing, Drone Flying, Hiking

  Introduction: My name is Amanda Wilson, I am a honest, talented, candid, variegated, priceless, enterprising, capable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.