header banner
Default

Investere i kryptovalutaer


Hvad er kryptovalutaer?

VIDEO:

Kryptovalutaer er digitale valutaer, der er sikret med kryptografi, som bruges til at bekræfte transaktioner, tjekke tidligere valutareserver og kryptere brugerkonti. Kryptovalutaer kaldes ofte "coins" eller "tokens", men eksisterer kun digitalt og ikke som fysiske mønter, selvom de ofte afbilledes sådan. De kan veksles eller spekuleres imod ligesom enhver traditionel (fiat) valuta, men de eksisterer uden for finansielle institutioners og regeringers kontrol. Kryptovalutaer kan købes og sælges via børser og opbevares i digitale "wallets", hvorfra de kan bruges til betaling og sendes til andre personer eller firmaers wallets. Transaktionerne garanteres og dokumenteres ved hjælp af blockchain-teknologi.

Hvad er blockchain?

VIDEO:

Blockchain-teknologien er grundlag for kryptovalutaer, og den giver kryptovalutaerne mange fordele. De vigtigste fordele ved kryptovalutaer er pålidelighed, sikkerhed og hurtige overførsler.

Blockchain-teknologi gør det muligt at skabe og vedligeholde distribuerede og delte databaser, såkaldte "ledgers". På blockchainens ledger bliver alle transaktioner i en given kryptovaluta registreret. Så i stedet for at dit indestående er dokumenteret af en bank, er det blockchainen, der registrerer din beholdning af kryptovaluta.

Blockchain er decentraliseret. Al information på en blockchain er distribueret til millioner af computere verden over i et "peer-to-peer-netværk". På den måde findes blockchainens informationer på millioner af computere verden over og kan således ikke ændres af en enkelt bruger (eller hacker), når noget er skrevet ind i en block.

Hvordan fungerer kryptovalutamarkedet?

VIDEO:

Værdien af en kryptovaluta afgøres alene af udbud og efterspørgsel. De fleste kryptovalutaer har historisk set været ganske volatile og er ikke bakket op en af central insitution, der styrer pengemængden.

Der findes tusindvis af forskellige kryptovalutaer, som har forskellige egenskaber. Nogle findes i begrænsede mængder, mens andre er uendelige. Bitcoin er fx begrænset til, at der maksimalt må eksistere 21 millioner af dem.

Når en bruger ønsker at sende kryptovalutaer til en anden bruger, sendes enhederne til brugerens tegnebog. For at transaktionen kan betragtes som afsluttet, skal den først verificeres og tilføjes på blockchainen.

Nordnet Live: Kryptovalutaer med professor Jan Damsgaard.

VIDEO:

Thumbnail Image

Der har været megen diskussion om, hvorvidt kryptovaluta i virkeligheden er en boble, og om kursen på bitcoin burde være nul i stedet for 300.000 kr. Men kryptovaluta er blevet vurderet på de forkerte præmisser.

Læs mere i artiklen her, som anviser en metode til at angive en mere retvisende og reel vurdering af kursen på kryptovaluta, der er baseret på funktionaliteten af den bagvedliggende blockchain.

Sources


Article information

Author: Thomas Fitzpatrick

Last Updated: 1698244803

Views: 630

Rating: 3.9 / 5 (54 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Thomas Fitzpatrick

Birthday: 1970-06-02

Address: 469 Jessica Course Apt. 486, South Rachelfort, VA 71779

Phone: +4843752177006901

Job: Astronaut

Hobby: Cycling, Dancing, Video Editing, Cocktail Mixing, Surfing, Coin Collecting, Animation

Introduction: My name is Thomas Fitzpatrick, I am a lively, talented, radiant, resolved, exquisite, proficient, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.