header banner
Default

Aktiesparekonto Invester kun til 17 % i afkastskat


Start en aktiesparekonto, og invester med lavere beskatning.

VIDEO: 17 TFSA Mistakes YOU MUST Avoid (Tax-Free Savings Account)
Beavis Wealth

  • Tilbud: Kun 10 kr. i kurtage til og med 31. marts 2024.*

  • Invester op til 135.900 kr. (2024).

  • Intet depotgebyr og kun 17% i afkastskat.

  • Nordnet indberetter og afregner din skat.

Hos os har din aktiesparekonto bedre vækstbetingelser. Med en brugervenlig app og et bredt udvalg af investeringsmuligheder har du friheden til at tage din opsparing til næste niveau. Kom i gang i dag, og find din næste investering gennem vores screener og inspirationssider.

Ny hos Nordnet? Opret en profil for at komme i gang
Vær opmærksom på, at det kun er muligt at have en enkelt aktiesparekonto pr. person.

Din konto er omfattet af indskudsgaranti.

VIDEO: When Should You Choose Taxable Investment Accounts?
The Money Guy Show

Dine investeringer er i trygge hænder hos Nordnet. Garantien gælder op til en kontant værdi svarende til 100.000€ på tværs af alle dine konti hos os. Læs mere om indskudsgaranti.


Kort om kontoen.

VIDEO: Pay Just 17% in Taxes - Investing With Nordnet's New Aktiesparekonto
Mario Scian

Når du har åbnet en aktiesparekonto, kan du investere op til 135.900 kr. (2024) til en fordelagtig beskatning på kun 17% af afkastet. Og du skal ikke bekymre dig om skat, da vi tager os af al indberetning og afregning.

Aktiedepot eller aktiesparekonto?

VIDEO: How to Pay ONLY 17% in Taxes in Denmark - Aktiesparekonto
Mario Scian

Hvad er forskellen? Hvilke fordele og ulemper skal du være opmærksom på? Og hvad er det rette valg for dig? I Nordnet Academy kan du læse om mulighederne for hver kontotype og reglerne for indskud og beskatning.

Aktiesparekonto

Lavere beskatning.

VIDEO: Aktiesparekonto ved Nordnet (investering i ETF eller månedsopsparing?)
Daniels Pengetips

Med en beskatning på kun 17% i afkastskat er aktiesparekontoen populær blandt vores kunder.

Skatten bliver beregnet og trukket automatisk. Og i Nordnet arbejder vi for at gøre skattereglerne for investering mere simple generelt. Derfor foreslår vi også at hæve loftet på aktiesparekontoen til de oprindeligt tiltænkte 200.000 kr. Det tegner der sig et politisk flertal for. Læs mere på vores blog.

Artikler på Nordnetbloggen.


Tag din aktiesparekonto i brug.

VIDEO: Ultimate Guide to Tax Free Investments
BWB - Business With Brian

Invester i danske og udenlandske aktier samt i aktiebaserede investeringsforeninger og ETF’er til lav kurtage. Se svar på ofte stillede spørgsmål om investeringer, og find inspiration til din næste investering her på siden.

Find inspiration.

VIDEO: Steg-för-steg: Så investerar du (och jag) på börsen 2024
Felix Nordqvist

Aktieinspiration.

Aktieinspiration.

VIDEO: 3 skattefradrag du skal nå at lave inden 2024 - Sælg aktier med tab og boost dine investeringer
Økonomichefen

Find nye investeringer sorteret efter regioner og forskellige temaer som teknologi, valueaktier eller nye markeder.

Find en investeringsforening.

Find en investeringsforening.

VIDEO: Alt du skal vide om Aktiesparekontoen i 2023
Kristian Bruus

Brug vores screener til at finde de investeringsforeninger og ETF'er, der passer til din portefølje.

DK-get-started-stocktheme-770x325 (1).jpg

Brug vores prisvindende app.

VIDEO: Sådan tabte jeg 3,7 mio. kr. på aktier
Kasper Knudsen

Vores app giver dig direkte adgang til tusindvis af værdipapirer og finansielle instrumenter. Med få tryk er du i gang med at handle – når som helst, hvor som helst.

Sources


Article information

Author: Mason Taylor

Last Updated: 1704078603

Views: 760

Rating: 4.1 / 5 (88 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Mason Taylor

Birthday: 1995-04-13

Address: 374 Escobar Cape, Schneiderborough, IL 17446

Phone: +3950982299790967

Job: Medical Doctor

Hobby: Card Games, Animation, Chocolate Making, DIY Electronics, Motorcycling, Puzzle Solving, Beekeeping

Introduction: My name is Mason Taylor, I am a bold, unyielding, expert, radiant, Determined, rare, courageous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.