header banner
Default

Milepæl er nået for Bitcoin, som har nået sit højeste niveau siden juni


Table of Contents

Den krisestemning, der har ramt bankerne, kan have fået flere til at søge mod kryptovaluta, vurderer økonom.

Kryptovalutaen bitcoin havde et særdeles svært 2022, hvor den måtte sige farvel til to tredjedele af dens værdi.

Men siden årsskiftet har den ligesom mange andre kryptovalutaer nydt godt af længe ventet medvind.

For første gang siden juni sidste år krydsede den tirsdag 30.000 dollars i værdi. Det svarer til cirka 205.000 kroner.

Det betyder, at den med hastige skridt nærmer sig en fordobling af værdi siden årsskiftet.

Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet, skyldes udviklingen blandt andet den krisestemning, der er skyllet ind over banksektoren den seneste måned.

- Bankaktierne har det jo stadig svært, og derfor har flere søgt over i kryptovaluta, vurderer han.

- Men der har også været en tilbagevenden af en risikolyst, som ellers var blevet sat på pause sidste år.

Flere bankkrak

VIDEO: Bitcoin: The End of Money As We Know It | Cryptocurrencies | ENDEVR Documentary
ENDEVR

I begyndelsen af marts krakkede flere amerikanske banker.

Det startede med Silicon Valley Bank, der løb ind i problemer, efter at for mange kunder trak store summer ud af banken.

Siden blev den schweiziske storbank Credit Suisse kastet ud i et gevaldigt uvejr. Også her kom banken under pres, efter at kunder trak store beløb ud.

Det endte med, at UBS, som også er en schweizisk bank, købte Credit Suisse for tre milliarder schweizerfranc – cirka 22,7 milliarder danske kroner.

Derudover mener Per Hansen også, at bitcoins pæne stime af stigninger siden nytår i sig selv kan have haft en selvforstærkende effekt.

- Der er formentlig nogen, som har investeret i bitcoin, bare fordi den er begyndt at stige, siger han.

Mange vil nok beskrive bitcoin som den mest kendte kryptovaluta, der findes.

Det er en slags digital valuta, der fungerer uafhængigt af eksempelvis banker og stater.

Ligesom med almindelig valuta som kroner og dollar kan man handle med kryptovaluta og spekulere i deres værdi.

Sources


Article information

Author: Thomas Kerr

Last Updated: 1698746882

Views: 725

Rating: 3.6 / 5 (85 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Thomas Kerr

Birthday: 1964-07-31

Address: 72525 Debra Greens, West John, RI 03591

Phone: +4508655388933830

Job: Medical Doctor

Hobby: Aquarium Keeping, Photography, Beekeeping, Chess, Metalworking, Bird Watching, Web Development

Introduction: My name is Thomas Kerr, I am a frank, radiant, fearless, strong-willed, unreserved, venturesome, bold person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.