header banner
Default

Tesla sænker prisen på den mest solgte bil i Danmark: - Det bliver en fiasko


I Danmark er Teslas Model Y den mest populære bil overhovedet. Således blev der skruet nummerplader på mere end 9200 Tesla Model Y i de først syv måneder af 2023, hvilket er næsten tre gange så mange som andenpladsen Peugeot 208, der blev solgt i 3300 eksemplarer. Patrick Pleul/Pool via REUTERS

Erhverv

Tesla sænker prisen på Danmarks mest solgte bil: - Det bliver en fiasko

fredag 6. okt. 2023 kl. 14:53

Opdateret 6. okt. 2023 kl. 17:09

Prisnedsættelserne kommer bare et par dage efter, Tesla måtte erkende, at man ikke havde solgt så mange elbiler i årets tredje kvartal, som man havde regnet med.

Annonce

Mest læste

VIDEO: STRØM - afsnit 18: Tesla Model S med 530.000 km på tælleren - Så meget er blevet skiftet
Bilbasen

Har du læst?

VIDEO: Holland og tilbage i Tesla Model Y LR
Mere Strøm

Sources


Article information

Author: William Small

Last Updated: 1699821004

Views: 876

Rating: 3.5 / 5 (94 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: William Small

Birthday: 1982-07-17

Address: 575 James Islands, New Curtisburgh, AZ 14264

Phone: +3603390960736571

Job: Chef

Hobby: Billiards, Sculpting, Meditation, Fencing, Basketball, Camping, Beekeeping

Introduction: My name is William Small, I am a unreserved, capable, important, fearless, vibrant, cherished, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.