header banner
Default

Det er nu den tiende villa i Aabenraa Fjord den billigste ejendom i Danmark


Annonce

I skoven med udsigt over fjorden ligger den enorme pragtvilla, som har opnået en vurdering på flere hundrede millioner i de nye ejendomsvurderinger. Foto: Søren Gylling

Danmark

Historisk villa ved Aabenraa Fjord er nu den 10. dyreste grund i Danmark

torsdag 28. sep. 2023 kl. 05:00

Der er høje vurderinger, vanvittige vurderinger, og så er der fuldstændig utopiske vurderinger, som går imod alt det, der ellers hersker på en grund. Såsom historie, fredning, og hvad en pengepung, selv de allertykkeste, nogensinde ville kunne købe. Sidstnævnte er tilfældet ved en ejendom i Aabenraa.

Annonce

Mest læste

VIDEO: Historisk byvandring i Aabenraa
Niels Chr. Nielsen

Sources


Article information

Author: Michael Smith

Last Updated: 1702492562

Views: 636

Rating: 4 / 5 (104 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Michael Smith

Birthday: 1998-10-22

Address: 92723 Kelly Canyon, Travisland, SC 33461

Phone: +3750907861819682

Job: Tour Guide

Hobby: Crochet, Painting, Sailing, Wildlife Photography, Fishing, Traveling, Knitting

Introduction: My name is Michael Smith, I am a valuable, striking, expert, audacious, brilliant, accomplished, forthright person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.