header banner
Default

Waarom stijgt Bitcoin weer? - BLOX | Nieuws


De Bitcoin koers is de afgelopen zeven dagen gestegen met een modale 2%. Maar zoals Vitesse kan betuigen: elke overwinning telt, ook al is die heel klein (1-0 tegen een amateurclub). Waarom is Bitcoin deze week weer gestegen?

Bitcoin hield zich mooi staande

VIDEO: Crypto STIJGT, BTC +16%, TokenFi +72% | 50 mln. adressen met BTC! | Crypto nieuws vandaag | #1003
BLOX

Bitcoin brak na meer dan 17 maanden door de 35.000 dollar grens vorige week. Meestal volgt er een daling na zo’n stijging, maar Bitcoin wist zich deze week staande te houden. De meeste analisten en analisten schreven de stijging toe aan het optimisme over de mogelijke goedkeuring van spot-ETF’s. Cryptofonds QCP Capital denkt daar anders over.

Dit fonds uit Singapore zegt op Telegram dat de stijging eerder komt door macro-economische factoren, dan door een niet te meten hype over iets wat er nog niet is.

‘De inhoud van de Amerikaanse treasury kwam lager uit dan wat verwacht, en dit droeg bij aan de daling van de obligatiemarkten en de stijging van riskante activa.’

Rente op obligaties daalde

VIDEO: Bitcoin going to $100,000 BEFORE the 2024 Halving? | Crypto Expert Explains
Altcoin Daily

Dat onderbouwen ze door te kijken naar de rente op obligaties. ‘De rente op de 10-jarige Amerikaanse overheidsobligatie daalde in de loop van de week. Normaal gesproken schaadt een hogere rente op risicovrije overheidsschuld de vraag naar speculatieve activa zoals aandelen en crypto’s.’

Hoe werkt dit? Stel, je leent 10.000 euro aan de VS met een looptijd van 10 jaar. De rente op de obligatie is 5%. Dat betekent dat je elk jaar 500 euro aan rente ontvangt en aan het einde van de looptijd 10.000 euro terugkrijgt.

Maar wat als de VS nog meer geld nodig heeft en de rente is ondertussen gedaald? Dan kunnen er nieuwe obligaties worden uitgegeven, tegen 4% bijvoorbeeld. Beleggers krijgen dan een lager rendement bij een nieuwe obligatie, ze kunnen dan beter een bestaande obligatie kopen. Eerdere kopers kunnen deze op de markt doorverkopen.

De nieuwe obligaties zijn minder populair, omdat je er minder rente voor krijgt. Beleggers zijn bereid om minder te betalen voor een obligatie met een lagere rente. De percentages in bovenstaand voorbeeld zijn fictief.

Geen verhoging van rente

VIDEO: The Upcoming Market CRASH Exposed | Why is Bitcoin Going Up?
Altcoin Daily

Over die rente gesproken, de recente beslissing van de Amerikaanse Federal Reserve om de rentevoeten niet te verhogen heeft een aanzienlijke opwaartse druk op aandelen en crypto’s uitgeoefend. QCP Capital waarschuwde echter dat het nog te vroeg zou kunnen zijn om te vieren.

‘Of dit het begin markeert van een nieuwe wereldwijde trend in aandelen en obligaties valt nog te zien, aangezien het macro-economische beeld in wezen onveranderd blijft, afgezien van een correctie van het overmatig bearish sentiment op de obligatiemarkt.’

Sources


Article information

Author: Tiffany Medina

Last Updated: 1702107603

Views: 934

Rating: 4.2 / 5 (45 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tiffany Medina

Birthday: 2021-07-22

Address: 93203 Pierce Prairie Apt. 938, East Timothyville, UT 04516

Phone: +3833459778939712

Job: Chemical Engineer

Hobby: Telescope Building, Card Games, Playing Piano, Animation, Magic Tricks, Cooking, Writing

Introduction: My name is Tiffany Medina, I am a bold, cherished, esteemed, important, candid, exquisite, unreserved person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.